Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
4. Nichtstaatliches und nichtschriftliches Archivgut
4.7. Audiovisuelles Archivgut, Karten
4.7.5. Karten
RW Karten
180.01.00 RW Karten (DFG-gefördert)

[1752]
Permalink der Verzeichnungseinheit

Geometrique Delineatie van den soo genoembden Weyer Bembd, gelegen in het Weyer Broek deur de Scheydinghe van de twee Heerlickheiten Hensbeck ende Loberick, gehoorende tot syne coninklyke Majesteits in Prussen Domainen. Geometrische Delineation vom sog. Weyerbembd gelegen im Weyerbroich zwischen Hinsbeck und Lobberich. Mit Beschreibung.
Adam Blum, Landmesser

Anzeige der Digitalisate : Digitalisate1768
Permalink der Verzeichnungseinheit

Caerte figurative van het Torfbroeck en andere sompige Plaetsen en Heyden langhs het selve, tot Hinsbeck gelegen. Karte vom Torfbruch und der Umgebung bei Hinsbeck gelegen, mit Haus Krickenbeck, Lauf der Nette und den Krickenbecker Seen.
Aldus gemeeten ... ende bevon dendoor my geswooren Lant- en Aedificiemeeter ... in Nov. 1766 en in Apr. 1767 ende gefigureert en onderteeckent tot Ruremonde den 15. Juni 1768. J.J. Snabers

Anzeige der Digitalisate : Digitalisate1768
Permalink der Verzeichnungseinheit

Caerte figurative van de Hooghenberger en Galgenberger Heyde, den Kivittenberg mit een Deel der Laege sompige Heyde - Caerte figurative van de Moolenheyde, den Geersbergh genoemt. - Gemeente aen het Bosch eyndt. Karte der Hooghenberger und Galgenberger Heide, dem Kivittenberg bei Hinsbeck.
Aldus gemeeten ... ende bevonden door my geswooren Lant- en Aedificiemeeter ... tot Hinsbeck im Nov. 1766 ende door my gefigureert en onderteeckent tot Ruremonde den 30. Mai 1768. J.J. Snabers

Anzeige der Digitalisate : Digitalisate1768
Permalink der Verzeichnungseinheit

Caerte figurative van de Steenberger Heyde, gelyck deselve ten Deele onder Hinsbeck ende ten Deele onder Greefraedt gehoorigh is, oescheyden. Mit den geprojecteerden Wech ofte Dyck naer de Couvemoolen.- Gemeente in t' Slibbeck. -Gemeente in t' Glabbach of het Vinken. Karte der Steenberger Heide bei Hinsbeck und Grefrath. Mit Verzeichnis der Parzellen und Angabe ihrer Besitzer.
Aldus gemeeten ende bevonden door my geswooren Lant- en Aedificiemeeter ... ende gefigureert en onderteeckent binnen Ruremonde den 17. Feb. 1768. J.J. Snabbers

Anzeige der Digitalisate : DigitalisatePermalink der Verzeichnungseinheit

Wie 2755, ohne Glabbach
Anzeige der Digitalisate : Digitalisate


Anfang  Erweiterte Suche
Warenkorb  Drucken