Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruiksaanwijzingen

Het doorzoeken van de archiefbestanden en het bekijken van de archiefstukken vindt in principe in de leeszaal van het Archief plaats en is gratis.
Het gebruik van het Archief geschiedt volgens de archiefgebruiks- en kostenverordening van Noordrijn-Westfalen.

 

Gebruik ter plekke

Bij vragen maakt het toeziend personeel van de leeszaal u graag vertrouwd met de organisatie in de zaal of helpt u bij de eerste stappen in het onderzoek.

Het verdient aanbeveling om het bezoek in het Archief voor te bereiden. Nuttig is daarbij het raadplegen van reeds aanwezige verhandelingen en bronpublicaties, omdat deze vaak concrete aanwijzingen bevatten over bronnen in het Archief. Dat maakt het onderzoek in ons archiefmateriaal en het opvragen van archiefstukken gemakkelijker.

Audiovisueel materiaal (foto’s, luchtfoto’s, films, video’s, audiobestanden)

Het gebruik van audiovisueel archiefgoed (foto’s, luchtfoto’s, films, video en geluidsdocumenten) is in de regel alleen mogelijk na reservering c.q. voorafgaand contact met het Archief. Neem a.u.b. contact op met de betreffende afdeling van het Archief.

Reproducties

•    Het maken van reproducties van archiefmateriaal is alleen tegen betaling toegestaan.
•    De afhandeling van reproductieopdrachten duurt in de regel vier weken. Als het een erg tijdrovende opdracht betreft, is de verwerkingstijd mogelijk langer.
•    Reproducties kunt u op informele wijze per e-mail aanvragen, waarbij u de bestelsignatuur van het archiefstuk en het gewenste formaat dient aan te geven.
•    In de leeszalen van het Archief in Duisburg, Münster en Detmold bestaat de mogelijkheid om op beperkte schaal kosteloos foto’s van archiefstukken met een  eigen camera te maken. Wanneer u archiefmateriaal zelf wilt fotograferen, dient u contact op te nemen met het toezichthoudend personeel in de leeszaal. Alle stukken die u wilt fotograferen, moeten voorgelegd worden aan het toezichthoudend personeel in de leeszaal. Vooraf moet schriftelijk worden bevestigd dat men op de hoogte is van de voorwaarden waaraan het fotograferen in de leeszaal moet voldoen.