Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruiksaanwijzingen

Het doorzoeken van de archiefbestanden en het bekijken van de archiefstukken vindt in principe in de leeszaal van het Archief plaats en is gratis.
Het gebruik van het Archief geschiedt volgens de archiefgebruiks- en kostenverordening van Noordrijn-Westfalen.

 

Gebruik ter plekke

Bij vragen maakt het toeziend personeel van de leeszaal u graag vertrouwd met de organisatie in de zaal of helpt u bij de eerste stappen in het onderzoek.

Het verdient aanbeveling om het bezoek in het Archief voor te bereiden. Nuttig is daarbij het raadplegen van reeds aanwezige verhandelingen en bronpublicaties, omdat deze vaak concrete aanwijzingen bevatten over bronnen in het Archief. Dat maakt het onderzoek in ons archiefmateriaal en het opvragen van archiefstukken gemakkelijker.

Audiovisueel materiaal (foto’s, luchtfoto’s, films, video’s, audiobestanden)

Het gebruik van audiovisueel archiefgoed (foto’s, luchtfoto’s, films, video en geluidsdocumenten) is in de regel alleen mogelijk na reservering c.q. voorafgaand contact met het Archief. Neem a.u.b. contact op met de betreffende afdeling van het Archief.

Reproducties

•    Het maken van reproducties van archiefmateriaal is alleen tegen betaling toegestaan.
•    De afhandeling van reproductieopdrachten duurt in de regel vier weken. Als het een erg tijdrovende opdracht betreft, is de verwerkingstijd mogelijk langer.
•    Reproducties kunt u op informele wijze per e-mail aanvragen, waarbij u de bestelsignatuur van het archiefstuk en het gewenste formaat dient aan te geven.
•    In de leeszalen van het Archief in Duisburg, Münster en Detmold bestaat de mogelijkheid om op beperkte schaal kosteloos foto’s van archiefstukken met een  eigen camera te maken. Wanneer u archiefmateriaal zelf wilt fotograferen, dient u contact op te nemen met het toezichthoudend personeel in de leeszaal. Alle stukken die u wilt fotograferen, moeten voorgelegd worden aan het toezichthoudend personeel in de leeszaal. Vooraf moet schriftelijk worden bevestigd dat men op de hoogte is van de voorwaarden waaraan het fotograferen in de leeszaal moet voldoen. 
 

Schriftelijke aanvragen

Graag beantwoorden wij ook afzonderlijke schriftelijke vragen met betrekking tot bepaalde documenten, gebeurtenissen of data. Doorgaans ontvangt u dan een overzicht van (delen van) bestanden die in aanmerking komen voor onderzoek over het desbetreffende onderwerp. Mocht tijdens het onderzoek blijken dat wij niet de juiste aanspreekpartner zijn, dan zullen wij ons best doen om u te helpen bij het vinden van een geschikt aanspreekpunt.
Wij verzoeken u er begrip voor te hebben dat het beantwoorden van de aanvragen tot wel vier weken kan duren.
Niet toegankelijk archiefmateriaal
Voor het gebruik van het archiefmateriaal geldt in de regel een blokkeringstermijn van dertig jaar na verschijning van de stukken. Bovendien gelden in bijzondere gevallen langere blokkeringstermijnen.
Zo wordt archiefmateriaal dat onderworpen is aan bijzondere geheimhoudingsvoorschriften pas zestig jaar na verschijning openbaar.
Persoonsgerelateerd archiefmateriaal kan op zijn vroegst tien jaar na de dood c.q. honderd jaar na de geboorte van de desbetreffende persoon worden ingezien. De bevoegde afdeling van het Archief kan op bepaalde voorwaarden uitzonderingen van deze regel toestaan (speciale vergunningen) wanneer een wetenschappelijk doel genoemd kan worden of wanneer het gebruik ervan een wetenschappelijk belang dient en er op een adequate manier rekening wordt gehouden met de beschermwaardige belangen van de betrokken personen (blad met toelichtingen over de verkorting van blokkeringstermijnen). De aanvraag kan op informele wijze worden ingediend.
Regelingen voor het gebruik van archiefmateriaal door overheidsinstanties vindt u in onze informatie voor overheidsinstanties.
Voor het gebruik van documenten van de burgerlijke stand gelden bijzondere blokkeringstermijnen.

Niet toegankelijk archiefmateriaal

Voor het gebruik van het archiefmateriaal geldt in de regel een blokkeringstermijn van dertig jaar na verschijning van de stukken. Bovendien gelden in bijzondere gevallen langere blokkeringstermijnen.

Zo wordt archiefmateriaal dat onderworpen is aan bijzondere geheimhoudingsvoorschriften pas zestig jaar na verschijning openbaar.

Persoonsgerelateerd archiefmateriaal kan op zijn vroegst tien jaar na de dood c.q. honderd jaar na de geboorte van de desbetreffende persoon worden ingezien. De bevoegde afdeling van het archief kan op bepaalde voorwaarden uitzonderingen op deze regel toestaan (speciale vergunningen) wanneer een wetenschappelijk doel genoemd kan worden of wanneer het gebruik ervan een wetenschappelijk belang dient en er op een adequate manier rekening wordt gehouden met de beschermwaardige belangen van de betrokken personen (blad met toelichtingen over de verkorting van blokkeringstermijnen). De aanvraag kan op informele wijze worden ingediend.

Regelingen voor het gebruik van archiefmateriaal door overheidsinstanties vindt u in onze informatie voor overheidsinstanties.

Voor het gebruik van documenten van de burgerlijke stand gelden bijzondere blokkeringstermijnen.