Overslaan en naar de inhoud gaan

Uw bezoek

In principe kan iedereen volgens de regelingen van de archiefwet van Noordrijn-Westfalen gebruik maken van de archiefstukken van het Archief van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Maar er zijn wettelijk geregelde blokkeringstermijnen, vooral om de rechten van personen te beschermen. Voor wetenschappelijke doeleinden kunnen de meeste termijnen worden verkort. U hebt online al de mogelijkheid om via de zoekactie in de bestanden van het archiefmateriaal, de repertoria en de catalogi van de dienstbibliotheken te zoeken en uw bezoek voor te bereiden. De archiefstukken en boeken uit de bestanden van het Archief van de deelstaat kunnen in de plaatselijke leeszaal worden bekeken. Van talrijke documenten staan microfilms c.q. microfiches ter beschikking, om de documenten zelf zo veel mogelijk te ontzien. De archivarissen beantwoorden uw schriftelijke aanvragen en kunnen u ter plaatse advies geven.

Waar vind ik wat?

Met de archivering van de stukken is over het algemeen de regionale afdeling belast (Rijnland, Westfalen of Oost-Westfalen-Lippe) in het gebied (rechtsgebied) waarvan het desbetreffende grondgebied, de instantie of afdeling zich bevond of tegenwoordig nog bevindt.

 • In de afdeling Rijnland (vestiging Duisburg) vindt u archiefstukken en documenten van de burgerlijke stand uit het gebied van de huidige regeringsdistricten Keulen en Düsseldorf en de documenten van de hoogste organen van de deelstaat en de in de hele deelstaat bevoegde overheidsinstanties.
 • In de afdeling Westfalen vindt u archiefstukken uit het gebied van de huidige Regeringsdistricten Münster en Arnsberg en het huidige Regeringsdistrict Detmold (uit de tijd tot 1815).
 • In de afdeling Oost-Westfalen-Lippe vindt u de archiefstukken van de vroegere deelstaat Lippe alsmede uit het gebied van de huidige Regeringsdistrict Detmold (uit de tijd na 1816). Het Archief is bovendien de aangewezen plek voor de inzage van de documenten van de burgerlijke stand uit het deel Westfalen-Lippe (Regeringsdistricten Arnsberg, Detmold en Münster).

Afdeling Rijnland in Duisburg

De afdeling Rijnland is verantwoordelijk voor de aktes en dossiers van de vroegere grondgebieden en heerschappijen alsook van de kloosters en stichten van het noordelijk deel van de Pruisische Rijnprovincie. Sinds de oprichting in 1832 als Koninklijk Provinciaal Archief archiveert deze afdeling documenten van de middelste en laagste bestuursorganen van dit rechtsgebied.

Bezoek aan het archief ter plekke

Aankomst in het archief Gelieve zich bij de receptie te melden. Berg jassen en tassen a.u.b. op in een van de kluisjes (zonodig ontvangt u een sleutel bij de receptie). Ter bescherming van de waardevolle archiefstukken mogen in de leeszaal uitsluitend schrijfbenodigdheden en laptops alsmede mobiele telefoons in vliegtuigmodus worden meegenomen.  In de leeszaal: geldt het leeszaalreglement; dient u zich in ieder geval bij uw eerste bezoek te melden bij het toezichthoudend personeel van de leeszaal en meldt u zich vervolgens op de computer aan met behulp van een invulscherm onder opgave va...
 • Aankomst in het archief
 • Gelieve zich bij de receptie te melden.
 • Berg jassen en tassen a.u.b. op in een van de kluisjes (zonodig ontvangt u een sleutel bij de receptie). Ter bescherming van de waardevolle archiefstukken mogen in de leeszaal uitsluitend schrijfbenodigdheden en laptops alsmede mobiele telefoons in vliegtuigmodus worden meegenomen.

 In de leeszaal:

 • geldt het leeszaalreglement;
 • dient u zich in ieder geval bij uw eerste bezoek te melden bij het toezichthoudend personeel van de leeszaal en
 • meldt u zich vervolgens op de computer aan met behulp van een invulscherm onder opgave van uw naam, adres, onderzoeksonderwerp en onderzoeksdoel. Geef a.u.b. ook aan of informatie over uw onderzoeksgebied aan andere gebruikers doorgegeven mag worden of niet;
 • Na het invoeren van deze gegevens dient u bij het toezichthoudend personeel van de leeszaal de gebruikersaanvraag te ondertekenen alsmede een verklaring waarin u zich verplicht de bepalingen in het reglement voor het gebruik van het archief in acht te zullen nemen, de daaraan verbonden kosten te voldoen en de eventuele belangen en rechten van derden te respecteren. Daarmee is de aanmelding voltooid en ontvangt u een persoonlijke gebruikerskaart;
 • kunt u bij vragen terecht bij de medewerkers van de leeszaal.

 Doorzoeken:

 • In de ter beschikking staande web-toepassing vindt u algemene informatie en het gebruik van V.E.R.A.
 • U kunt de V.E.R.A.-gegevensbank gebruiken voor het doorzoeken en bestellen van archiefmateriaal. Nieuwe gebruikers krijgen een korte inleiding in de manieren waarop de gegevensbank kan worden doorzocht.
 • U kunt navigeren in de bestandenlijst of de computer doorzoeken met behulp van een trefwoord.
 • De bestandenlijst is grofweg ingedeeld in tijdperken en bestuurlijke takken. Daarnaast zijn deels nog overzichten op papier beschikbaar.
 • Bij de meeste bestanden hoort een (in V.E.R.A. meestal elektronisch) repertorium met gedetailleerde gegevens over de inhoud van het bestand. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u informeren bij het leeszaalpersoneel.
 • Op grond van wettelijke bepalingen kan niet altijd al het archiefmateriaal (volledig) worden ingezien; dit geldt voor geblokkeerd materiaal. Neem in dat geval contact op met het leeszaalpersoneel: onder bepaalde voorwaarden kan de blokkeringstermijn op verzoek worden verkort, zie ArchivG NRW.
 • Over bijzondere thema’s is er als aanvullend archiefmateriaal de zogenaamde "thema-inventaris". Daarin zijn uit alle bestanden en soms ook uit meerdere archieven alle relevante archiefstukken over een bepaald onderwerp bijeengebracht. Thema-inventarissen moeten net zo worden gebruikt als repertoria, d.w.z. ze bevatten de afzonderlijke vindplaatsen van het archiefmateriaal met inbegrip van de signatuur voor de bestelling. Vaak zijn ze uitsluitend op papier beschikbaar.

 Bestelling:

 • U kunt in het kader van het doorzoeken van de V.E.R.A.-gegevensbank de afzonderlijke archiefstukken direct uit het repertorium bestellen. Meerdere malen per dag worden de bestelde archiefstukken uit het magazijn gehaald en in de leeszaal uitgereikt. Reeds gedigitaliseerde bestanden kunnen direct worden bekeken op de aldaar aanwezige computers.

 Reprografieën (kopieën) van archiefstukken:

 • moeten worden besteld.
 • Gelieve daarvoor ook gebruik te maken van de desbetreffende functie in de V.E.R.A.-gegevensbank.

Op aanvraag kunt u ook zelf sommige archiefstukken (bijv. met een smartphone) fotograferen. Neem daarvoor a.u.b. contact op met het leeszaalpersoneel.

Toon meer Minder tonen