Overslaan en naar de inhoud gaan

Archiv des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf

Het archief bewaart het geschreven culturele erfgoed op het terrein waarvoor het verantwoordelijk is. Het beschermt juridische en culturele goederen van grote waarde en dient de behoeften van de samenleving aan historische informatie, transparantie van het administratieve optreden en rechtszekerheid. Op deze pagina's vindt u meer informatie en verwijzingen naar het archief.

Archiv des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf

Openingstijden & Contact

Uw Contact

Ehrenhof 1
40479 Düsseldorf
Duitsland

Telefoonnummer
+49 203-98721427 (Dr. Martin Schlemmer)
Openingstijden
Het gebruik is alleen mogelijk na overleg met de archivaris van de stichting.
De archiefbewaarplaatsen

De archiefbewaarplaatsen hebben betrekking op diverse groepen documenten die volgens logisch begrijpelijke aspecten, zoals hun oorsprong, hun context van oorsprong en hun feitelijke inhoud volgens formele kenmerken, tot een eenheid zijn samengevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld de dossiers van stads- en wijkbesturen, maar ook fotocollecties en krantenknipsels. Bijna alle documenten in een archief zijn toegewezen aan collecties die het archief structureren. De archiefbewaarplaatsen zijn online beschikbaar in dit portaal en kunnen worden onderzocht.