Overslaan en naar de inhoud gaan

Archiv der behindertenpolitischen Selbsthilfe MOBILE-Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V.

Het archief bewaart het geschreven culturele erfgoed op het terrein waarvoor het verantwoordelijk is. Het beschermt juridische en culturele goederen van grote waarde en dient de behoeften van de samenleving aan historische informatie, transparantie van het administratieve optreden en rechtszekerheid. Op deze pagina's vindt u meer informatie en verwijzingen naar het archief.

Archiv der behindertenpolitischen Selbsthilfe MOBILE-Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V.

Openingstijden & Contact

Uw Contact

Steinstr. 9
44147 Dortmund
Duitsland

Openingstijden
Data van de bezoeken op afspraak
De archiefbewaarplaatsen

De archiefbewaarplaatsen hebben betrekking op diverse groepen documenten die volgens logisch begrijpelijke aspecten, zoals hun oorsprong, hun context van oorsprong en hun feitelijke inhoud volgens formele kenmerken, tot een eenheid zijn samengevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld de dossiers van stads- en wijkbesturen, maar ook fotocollecties en krantenknipsels. Bijna alle documenten in een archief zijn toegewezen aan collecties die het archief structureren. De archiefbewaarplaatsen zijn online beschikbaar in dit portaal en kunnen worden onderzocht.