Overslaan en naar de inhoud gaan

A. d. Evang. Kirche von Westfalen

Het archief bewaart het geschreven culturele erfgoed op het terrein waarvoor het verantwoordelijk is. Het beschermt juridische en culturele goederen van grote waarde en dient de behoeften van de samenleving aan historische informatie, transparantie van het administratieve optreden en rechtszekerheid. Op deze pagina's vindt u meer informatie en verwijzingen naar het archief.

A. d. Evang. Kirche von Westfalen

Openingstijden & Contact

Uw Contact

Bethelplatz 2
33617 Bielefeld
Duitsland

Telefoonnummer
+49 521-594164
Fax
+49 521-594267
Openingstijden
Maandag tot en met donderdag
09.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur
De archiefbewaarplaatsen

De archiefbewaarplaatsen hebben betrekking op diverse groepen documenten die volgens logisch begrijpelijke aspecten, zoals hun oorsprong, hun context van oorsprong en hun feitelijke inhoud volgens formele kenmerken, tot een eenheid zijn samengevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld de dossiers van stads- en wijkbesturen, maar ook fotocollecties en krantenknipsels. Bijna alle documenten in een archief zijn toegewezen aan collecties die het archief structureren. De archiefbewaarplaatsen zijn online beschikbaar in dit portaal en kunnen worden onderzocht.