Overslaan en naar de inhoud gaan

Stadsarchief Duisburg

Het Stadsarchief bewaart, organiseert en registreert documenten die belangrijk zijn voor de geschiedenis van de stad Duisburg. Het stelt deze documenten beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en geïnteresseerde burgers.

De meeste documenten in het Stadsarchief zijn afkomstig van gemeentelijke administratieve instellingen en commissies. De traditie reikt van de middeleeuwen tot nu. Het omvat zowel klassieke analoge informatiedragers (bv. documenten, registers, dossiers) als elektronische gegevens. Naast documenten van de administratie worden ook documenten van private oorsprong in het Stadsarchief bewaard. Het gaat hierbij om materiaal van Duisburgse verenigingen en om legaten van belangrijke persoonlijkheden uit de lokale politiek en het culturele leven. In de bibliotheek van het archief vindt u vanaf het midden van de 19e eeuw alle belangrijke publicaties over de geschiedenis van de stad Duisburg en de regio (Ruhrgebied en Nederrijngebied).

Om het archiefmateriaal toegankelijk te maken, wordt het door de archivarissen gecontroleerd en vastgelegd. Dit gebeurt met behulp van een database, waarin steeds meer oudere vondsthulpmiddelen worden opgenomen. De medewerkers adviseren de gebruikers over alle vragen van de stadsgeschiedenis door te verwijzen naar relevante archiefbronnen en literatuur.

Het Stadsarchief heeft een eigen restauratiewerkplaats. Hier worden archiefbescheiden die door natuurlijk verval of mechanische impact zijn beschadigd, bewaard en volgens beproefde procedures gerestaureerd.

Stadsarchief Duisburg

Openingstijden & Contact

Uw Contact

Karmelplatz 5
47051 Duisburg
Duitsland

Telefoonnummer
+49 203 283-2154
Fax
+49 203 283-4330
Openingstijden
Dinsdag tot en men Vrijdag
9.00 tot 13.00 uur
Donderdag
13.00 tot 18.00 uur
(terugtrekking van het bestand tot 16.00 uur)

Een voorafgaande telefonische afspraak wordt ten zeerste aanbevolen. Het Archiefteam is bereikbaar op 0203/283-2154 van maandag tot donderdag van 9.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.De archiefbewaarplaatsen
Het stadsarchief bewaart documenten, stadsrekeningen, bestanden, registers en beeld- en geluidsdocumenten. De holdings bestrijken een periode van de 12e eeuw tot nu. Hun omvang bedraagt in totaal negen kilometer aan rekken. Het stadsarchief van Duisburg is daarmee een van de grootste gemeentearchieven van Noordrijn-Westfalen. U vindt in het Stadsarchief zo'n 3000 middeleeuwse oorkonden die de rechten en plichten van de centrale gemeente documenteren. Het oudste document in het stadsarchief van Duisburg is een koninklijke oorkonde uit 1129. De gemeentelijke rekeningen, registers en dossiers sinds het begin van de vroegmoderne tijd. Het stadsarchief beschikt over een volledige reeks notulen van het stadsbestuur vanaf 1538. stadsfacturen vanaf 1348 geven inzicht in het financiële systeem van de stad, maar ook in het dagelijkse leven van de burgers. Dossiers werpen een licht op de politieke en sociale situatie in de stad Duisburg vanuit het perspectief van de gemeentelijke administrat...

Het stadsarchief bewaart documenten, stadsrekeningen, bestanden, registers en beeld- en geluidsdocumenten. De holdings bestrijken een periode van de 12e eeuw tot nu. Hun omvang bedraagt in totaal negen kilometer aan rekken. Het stadsarchief van Duisburg is daarmee een van de grootste gemeentearchieven van Noordrijn-Westfalen.

U vindt in het Stadsarchief

  • zo'n 3000 middeleeuwse oorkonden die de rechten en plichten van de centrale gemeente documenteren. Het oudste document in het stadsarchief van Duisburg is een koninklijke oorkonde uit 1129.
  • De gemeentelijke rekeningen, registers en dossiers sinds het begin van de vroegmoderne tijd. Het stadsarchief beschikt over een volledige reeks notulen van het stadsbestuur vanaf 1538. stadsfacturen vanaf 1348 geven inzicht in het financiële systeem van de stad, maar ook in het dagelijkse leven van de burgers. Dossiers werpen een licht op de politieke en sociale situatie in de stad Duisburg vanuit het perspectief van de gemeentelijke administratie, vooral in de periode van de 18e tot de 21e eeuw.
  • Documenten, registers en dossiers van de voorheen onafhankelijke, later geïncorporeerde steden als Ruhrort, Meiderich, Hamborn en Rheinhausen.
  • Ongeveer 4.000 registers van de burgerlijke stand, die een centrale bron vormen voor het familieonderzoek in Duisburg; ongeveer tweederde van de registers is al in gedigitaliseerde vorm beschikbaar. Voor de oudere periode sinds de 17e eeuw bewaart het Stadsarchief familiehistorische bronnen, waaronder kopieën van alle Duisburgse kerkrecords (17e eeuw tot 1874) en alle adresboeken die vanaf 1833 in Duisburg zijn uitgegeven.
  • Documenten van niet-stedelijke oorsprong, die inzicht geven in de stedelijke wereld buiten het officiële perspectief. Het gaat met name om zo'n 80 landgoederen van belangrijke Duisburgse persoonlijkheden, de verslagen van clubs en verenigingen, maar ook om 4.000 kaarten, 13.000 bouwtekeningen en 4.000 affiches.
  • ongeveer 50.000 foto's over de geschiedenis van de stad Duisburg in de 20e eeuw. De foto's zijn gerangschikt naar topografische en thematische aspecten en de meeste zijn direct in de leeszaal te bekijken.
  • een grotendeels complete collectie Duisburgse dagbladen vanaf het midden van de 19e eeuw; ook de voorgangers van het huidige dagblad uit de 18e eeuw worden in het archief bewaard. Sinds de jaren zestig worden de kranten dagelijks geëvalueerd in het archief en worden artikelen vastgelegd in een verzameling krantenknipsels over afzonderlijke onderwerpen en biografieën.
  • een uitgebreide naslagbibliotheek over de geschiedenis van de stad met ongeveer 50.000 boekdelen, die onder andere toegankelijk is via een trefwoordencatalogus.

 

Naar de inventaris van het stadsarchief

Toon meer Minder tonen