Overslaan en naar de inhoud gaan

Digitaal genealogisch onderzoek

Het archief van de deelstaat streeft naar een geleidelijke digitalisering van zijn genealogische bestanden. De reeds gedigitaliseerde bronnen zijn te raadplegen in de leeszalen van het deelstaatarchief en in sommige gevallen ook op internet. Het grote aantal archiefstukken en beperkende juridische bepalingen stellen echter grenzen aan dit streven. Een overzicht van de bestanden die online in te zien zijn, vindt u hieronder. Het archief van de deelstaat Noordrijn-Westfalen geeft in samenwerking met uitgeverij Patrimonium Transcriptum sinds 2004...

Het archief van de deelstaat streeft naar een geleidelijke digitalisering van zijn genealogische bestanden. De reeds gedigitaliseerde bronnen zijn te raadplegen in de leeszalen van het deelstaatarchief en in sommige gevallen ook op internet. Het grote aantal archiefstukken en beperkende juridische bepalingen stellen echter grenzen aan dit streven. Een overzicht van de bestanden die online in te zien zijn, vindt u hieronder.

Het archief van de deelstaat Noordrijn-Westfalen geeft in samenwerking met uitgeverij Patrimonium Transcriptum sinds 2004 kerkelijke registers en duplicaten ervan, registers van de burgerlijke stand en Joodse registers uit op cd of dvd. De ‘Edition Brühl’ – die zich voornamelijk richt op kerkelijke registers – bestrijkt geografisch de huidige bestuurlijke districten Keulen en Düsseldorf. In ‘Edition Detmold’ worden duplicaten van kerkelijke registers, registers van de burgerlijke stand en latere Joodse registers uit Westfalen-Lippe gepubliceerd. Meer informatie over de actuele status van de Brühl- en Detmold-edities kunt u vinden op de website van uitgeverij Patrimonium Transcriptum.

Het archief van de deelstaat heeft ten behoeve van de genealogisch onderzoeker een brochure samengesteld. Deze kunt u vinden op Duits en Engels.

Toon meer Minder tonen

Gedigitaliseerde bestanden Westfalen-Lippe

Digitale kopieën van de bestanden

P 2 Juden- und Dissidentenregister des Regierungsbezirks Detmold

P 5 Juden- und Dissidentenregister des Regierunsgbezirks Arnsberg 

P 8 Juden- und Dissidentenregister des Regierungsbezirks Münster

zijn online beschikbaar. De registers worden in het kader van het project JuWeL (Joden in Westfalen en Lippe) ontsloten in samenwerking met de Westfaalse Vereniging voor Genealogie en Familieonderzoek en de Vereniging voor Computergenealogie. U kunt hier naar de projectpagina gaan.

Daarnaast kan het volgende bestand digitaal worden geraadpleegd:

P 7 Kirchenbuchduplikate und Zivilstandsregister des Regierungsbezirks Münster

Het deelstaatarchief van Noordrijn-Westfalen heeft in samenwerking met FamilySearch tussen 2015 en 2021 de duplicaat-overlijdensregisters van de burgerlijke stand van Westfalen-Lippe van 1874 tot 1938 gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt. De samenwerking wordt nu voortgezet met de duplicaat-huwelijksregisters. Om juridische redenen moeten wij ons daarbij beperken tot de periode tot 1899. De volgorde van online-plaatsing is onzeker, omdat zij sterk afhangt van de wisselende resultaten ten aanzien van de kwaliteitsborging.

De volgende lijst geeft informatie over de actuele stand van het project en wordt continu bijgewerkt. Let op de afkortingen achter de registers. Deze geven informatie over de registers die online in te zien zijn. H staat voor huwelijksregister en S voor overlijdensregister.

Reeds online beschikbaar zijn (H = huwelijksregister; S = overlijdensregister):

 

 


 

Gedigitaliseerde bestanden Rijnland

De digitalisering van de bestanden PA 3103 (overlijdensregister 1874/1876 - 1938/I) wordt uitgevoerd in het kader van een samenwerking tussen het deelstaatarchief en de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Duitsland (Frankfurt/Main), via de aan voornoemd kerkgenootschap gelieerde organisatie FamilySearch.

De voorlopige presentatie, momenteel bestaande uit 23 HTML-pagina’s, zal worden uitgebreid naarmate er meer materiaal wordt ontvangen; de timing van de beschikbaarstelling van verdere pagina’s is echter onzeker, gezien de pandemiegerelateerde beperkingen.

De volgende banden van de bestanden PA 3103 - Overlijdensregister 1874/1876-1938/I zijn reeds gedigitaliseerd en kunnen online worden geraadpleegd: