Overslaan en naar de inhoud gaan

ONZE BESTANDEN

In het archief van de deelstaat Noordrijn-Westfalen vindt u gegevens over de geschiedenis van de drie historische gebieden Rijnland, Westfalen en Lippe. De overlevering begint met oorkonden uit de vroege middeleeuwen en loopt tot dossiers en gegevens uit het meest recente verleden die de moeite van het archiveren waard zijn. Het archief van de deelstaat Noordrijn-Westfalen is een overheidsarchief, d.w.z. het bewaart voornamelijk documenten van regionale overheidsinstanties als het Noordrijn-Westfaalse bestuur van de deelstaat en zijn historische voorlopers. Niet overgeleverd is hier archiefmateriaal van de gemeenten, kerken, economie e.d., waarvoor meestal aparte archieven bestaan.

 

Een korte beschrijving van de bestanden vindt u op de pagina’s van de afdelingen Rijnland, Westfalen of Oost-Westfalen-Lippe. Een gedetailleerd overzicht biedt de brochure "Het geheugen van de deelstaat Noordrijn-Westfalen” of de bestandsoverzichten van de afzonderlijke afdelingen.

BESTANDEN VAN DE AFDELINGEN VAN HET ARCHIEF VAN DE DEELSTAAT NOORDRIJN-WESTFALEN