Overslaan en naar de inhoud gaan

ARCHIEFMATERIAAL IN DE LEESZAAL OPZOEKEN EN RAADPLEGEN

Verreweg de meeste documenten van het archief van de deelstaat zijn alleen beschikbaar in hun oorspronkelijke vorm – dat betekent doorgaans: op papier. Het inzien ervan moet daarom in de leeszalen van het archief in Duisburg, Münster of Detmold plaatsvinden.

Het gebruik van het archiefmateriaal vindt plaats conform de bepalingen van de archiefwet van Noordrijn-Westfalen en de archiefgebruiks- en kostenverordening van Noordrijn-Westfalen. Het archief is in principe kosteloos toegankelijk voor alle belangstellenden.

Archiefmateriaal waarvoor nog een geheimhoudingstermijn of andere gebruiksbeperkingen gelden kan slechts onder bepaalde voorwaarden worden bekeken.

 

 •  

  Afdeling Rijnland in Duisburg

  De afdeling Rijnland is verantwoordelijk voor de aktes en dossiers van de vroegere grondgebieden en heerschappijen alsook van de kloosters en stichten van het noordelijk deel van de Pruisische Rijnprovincie. Sinds de oprichting in 1832 als Koninklijk Provinciaal Archief archiveert deze afdelin
  Außenansicht des Dienstgebäudes in Duisburg mit dem Magazinturm und dem wellenförmigen Verwaltungsgebäude, davor zwei Kräne und der Kanal des Innenhafens.

  VOORBEREIDING VAN UW BEZOEK AAN HET ARCHIEF

  • Kijk online via algemene informatie, bestandsoverzichten en repertoria of er in het archief van de deelstaat eventueel documenten aanwezig zijn voor uw vragen of uw onderwerp. Noteer in welke afdeling van het archief van de deelstaat deze documenten worden bewaard.
  • Indien u voor het eerst in het archief van de deelstaat onderzoek doet naar uw vraag of uw onderwerp, raden wij u aan vooraf contact op te nemen met een archivaris, zodat deze u kan attenderen op geschikte repertoria of archiefstukken.
  • Zijn de signaturen van geschikte archiefstukken u reeds bekend, dan kunt u deze per e-mail laten reserveren bij de desbetreffende leeszaal (Duisburg, Münster, Detmold). Houd er a.u.b. rekening mee dat het misschien een paar dagen duurt voordat ze uit het archief zijn gehaald.
  • Dien een aanvraag in voor een speciale vergunning indien voor de archiefstukken nog een geheimhoudingstermijn geldt en wacht vóór uw bezoek het antwoord van het archief van de deelstaat af.
  • Informeer bij de gewenste afdeling van het archief van de deelstaat (Rijnland, Westfalen of Oost-Westfalen-Lippe) naar de praktische aspecten van uw bezoek aan het archief: openingstijden, route enz.

  Vergeet niet uw mobiele telefoon of camera mee te brengen als u zelf reproducties van geschikte documenten wilt maken.

  UW BEZOEK TER PLEKKE

  • Het toezichthoudend personeel van de leeszaal is uw centrale contactpunt en helpt u graag verder bij alle vragen m.b.t. het gebruik. Bij het toezichthoudend personeel van de leeszaal ontvangt u ook uw bestelde archiefstukken, bij een eerste bezoek ook uw bibliotheekpas.
  • In de leeszaal hebt u toegang tot het archiefinformatiesysteem V.E.R.A., waarmee u het archiefmateriaal kunt doorzoeken en passende archiefstukken kunt bestellen. Aanwijzingen m.b.t. het onderzoek vindt u hier.
  • Bestelde archiefstukken worden meerdere keren per dag uit de magazijnen gehaald en naar u toe gebracht in de leeszaal.
  • Gedigitaliseerde archiefstukken kunt u direct op het beeldscherm bekijken.
  • Van bestelde archiefstukken kunt u zelf met uw eigen camera reproducties maken wanneer het toezichthoudend personeel van de leeszaal daarvoor toestemming geeft. Reproducties door de fotoateliers kunt u eveneens bestellen bij het toezichthoudend personeel van de leeszaal.

  In de leeszalen geldt de leeszaalverordening van het archief van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.