Overslaan en naar de inhoud gaan

ARCHIEFMATERIAAL ONLINE OPZOEKEN EN RAADPLEGEN

Eerst het goede bericht: met een omvang van ca. 150 strekkende kilometer archiefmateriaal is de waarschijnlijkheid groot dat ook u uw historisch onderzoek kunt doen aan de hand van bestanden van het archief van de deelstaat. En een groeiend aantal van de door ons bewaarde stukken kunt u online inzien!

ARCHIEFMATERIAAL ONLINE DOORZOEKEN

Een overzicht van het archiefmateriaal van de deelstaat vindt u in bestandsoverzichten en repertoria. Het gehele archiefmateriaal bestaat uit bestanden die meestal samengesteld worden aan de hand van de herkomst ervan (bijv. raadslid van het aartsbisschoppelijk seminarie Keulen, presidium van de provincie Westfalen, afdeling onderwijs van de districtsregering Detmold); evenzo bevatten bestandsoverzichten een overzicht van alle bestanden van een archief. Normaliter hoort bij elk bestand een repertorium dat dan de voor de archiefbeelden aanwezige dossiers met inbegrip van de bij de bestelling behorende signaturen aangeeft (waarbij in het archiefportaal de term "boek" nog slechts het traditionele begrip is voor de bij elkaar behorende registereenheden van één bestand).

De bestandsoverzichten en het archiefmateriaal van het archief van de deelstaat zijn geïntegreerd in het archiefportaal van Noordrijn-Westfalen.

Het doorzoeken van archiefbestanden kan een heel ander karakter hebben dan het werken met zoekmachines op het internet of ook met catalogi in bibliotheken. De titels van de dossiers zijn niet gestandaardiseerd en vaak doorspekt met hedendaagse begrippen, en uiteraard kan de tekst van niet-gedigitaliseerde manuscripten ook niet worden doorzocht met een zoekmachine. Vaak leidt daarom een eerste onderzoek niet tot het gewenste doel. In de hulpmogelijkheden bij uw onderzoek leggen wij uit met welke zoekbegrippen en -strategieën u kunt slagen en hoe u demotiverende negatieve resultaten kunt vermijden.

Eén belangrijke aanwijzing tot slot: Ook al publiceert het archief van de deelstaat voortdurend repertoria en archiefstukken op het internet, om juridische, technische en organisatorische redenen staat nog steeds slechts een gedeelte van de repertoria ter beschikking. Slechts dit online ter beschikking gestelde gedeelte kunt u dus in het archiefportaal doorzoeken.

ARCHIEFMATERIAAL ONLINE INZIEN

Het archief van de deelstaat Noordrijn-Westfalen digitaliseert voortdurend archiefmateriaal uit zijn bestanden om het voor online gebruik beschikbaar te stellen. Met het oog op meer dan 150 strekkende kilometer archiefmateriaal met vele miljoenen pagina’s is deze taak echter een langetermijnproject.

Gedigitaliseerd archiefmateriaal kunt u online inzien. De door digitalisering ontstane bestanden zijn gekoppeld aan de desbetreffende registereenheden, d.w.z. wanneer uw onderzoek u naar een gedigitaliseerde registereenheid leidt, vindt u daar een icoontje dat verwijst naar de gedigitaliseerde bestanden. Met een klik opent u de viewer waarin u de gedigitaliseerde bestanden kunt bekijken. Via de filter “slechts met gedigitaliseerd bestand” kunt u bij het zoeken op sleutelwoorden ook gericht alleen die registereenheden doorzoeken die gedigitaliseerde bestanden bevatten.

Bovendien kunt u ook per afdeling gebruik maken van overzichten van de gedigitaliseerde en online beschikbare bestanden.

Gedigitaliseerde bestanden van de afdeling Rijnland

Gedigitaliseerde bestanden van de afdeling Westfalen

Gedigitaliseerde bestanden van de afdeling Oost-Westfalen-Lippe

Gedigitaliseerde bestanden m.b.t. de genealogie

(documenten over de burgerlijke stand)

U hebt niet gevonden wat u zoekt? Om erachter te komen of er nog meer archiefmateriaal beschikbaar is en een bezoek aan het archief de moeite waard is, kunt u ons een aanvraag sturen!