Overslaan en naar de inhoud gaan
Archiefmateriaal vinden
Ein Gang zwischen zwei Regalen. Die Regale sind voll mit dicken Akten, aus denen teilweise Zettel herausschauen.

Informatie voor overheidsinstanties

Het archief van de deelstaat NRW heeft de wettelijke opdracht de overheidsinstanties en rechtbanken van de deelstaat te adviseren bij het administreren van schriftelijk materiaal. Dit betreft vooral de sturing en organisatie van schriftelijk documentatiemateriaa, het op deskundige wijze bewaren en selecteren van papieren documenten alsmede het invoeren daarvan in elektronische systemen c.q. het daaruit een selectie maken. Het archief van de deelstaat NRW organiseert informatiedagen voor overheidsinstanties en kan individueel advies geven. Belangrijke informatie is bijeengebracht in handboeken.